Brand på Holbæk sygehus centralvaskeri - 241114
Skrevet af Sundgaard88 d. November 24 2014 16:15:23
Kl. 03.24 indløber melding om brand i institution på Gl. Ringstedvej i Holbæk.

Det viste sig at være en rullemaskine på Holbæk sygehus centralvaskeri der var brudt i brand.
Personalet forsøgte selv at slukke branden, men måtte opgive, bla. pga. en kraftig røgudvikling.

Da brandvæsnet ankommer, er alt personale allerede evakueret og man kan derfor koncentrere sig om at få slukket branden.
Hele vaskeriet blev godt røgfyldt, men ved hjælp af en overtryksventilator, fik man ret hurtigt luftet bygningen igennem.
En medarbejder blev kørt på sygehuset til observation for røgforgiftning.

Holbæk mødte med ISL, sprøjte, tankvogn og stige.
Politi med ISL og patrulje.
Ambulance.