Storbrand i halmlager på Landevejen ved Tuse - 210715
Skrevet af Johnny d. July 21 2015 15:55:55
En brand i et større halmlager har hærget siden 1430 tiden.
Alt disponibelt mandskab og materiel fra Holbæk er indsat mod flammerne, der er assistance fra Odsherred
Drone beredskabet er i arbejde, da røgen gjorde det umuligt at se omfanget og mandskabet som arbejdede..
Der blev hentet vand fra den nærliggende Tuse å, som sparede brandfolkene for turen til Holbæk for at hente vand

Video på vores Youtube kanal

Første 73 billeder: Johnny D. Pedersen
Efterfølgende 39 billeder: Morten Sundgaard
Sidste 16 billeder: Michael Johannessen

Holbæk mødte med ISL, 2 Sprøjter, 2 Tankvogne, Stigevogn
Tuse Næs mødte med tanksprøjte
Droneberedskabet
Vestsjællands frivillige beredskab
Odsherred mødte med mobil vandkar, redningslift