Tissø går over sine bredder og truer Sæbyvej og Tissøvej - 230224
Skrevet af Johnny d. Februar 23 2024 23:22:44
Kl.1648 Kaldes de frivillige til at assistere med at opsætte afspærringer.

Det ene spor som vender mod søen skal afspærres, da vandstanden er så høj nu, samtidig med bølger, at vandet nu æder sig ind i skrænten.
Ved 21 tiden havde vandet flere steder taget 1,5 - 2 meter ind i skråningerne

De frivillige mødte med flere køretøjer og mandskab
Entreprenører med maskiner og afspærringsmateriel mv.